شهر تاریخی ماداکتو

شهر تاریخی ماداکتو

این شهر بیشتر از ۱۴۰۰ سال قدمت دارد و مربوط به دوره ساسانیان است که به عنوان آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. متاسفانه بر اثر زلزله بسیاری از قسمت‌های آن تخریب شده است. اسامی زیادی برای این شهر وجود دارد مثل مهرجان کده، مهرجان قذق، مهرگان کده ریا، و مهرگان کده. در واقع می‌توان گفت استان ایلام بخشی از ایلام باستان بوده که در حدود ۳۰۰۰ سال قبل از میلاد به وجود آمده که پایتخت باستانی آن ماداکتو بوده است.
شهر تاریخی ماداکتو
شهر تاریخی ماداکتو
شهر تاریخی ماداکتو
شهر تاریخی ماداکتو

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]