پایانه‌های سفر سنندج

پایانه‌های سفر سنندج

فرودگاه بین‌المللی سنندج در شهر سندج در استان کردستان واقع شده‌است.
در حال حاضر در نوبت صبح روازنه یک پرواز از سنندج به تهران و بلعکس توسط شرکت آسمان و در نوبت بعد از ظهر نیز یک پرواز توسط هواپیمایی قشم از سنندج به تهران و بالعکس انجام می‌شود.
دسترسی به فرودگاه سنندج
فرودگاه سنندج در میدان جهاد و ابتدای جاده سنندج – کرمانشاه واقع شده است که از طریق بلوار پاسدارن به مرکز شهر و از طریق کمربندی محمدی به ترمینال مرکزی شهر واقع در بخش شرقی شهر سنندج متصل می‌گردد .
آدرس : استان کردستان، شهر سنندج، فرودگاه سنندج
پایانه‌های سفر سنندج
پایانه‌های سفر سنندج

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]