دریاچه صورتی شگفت‌انگیز در غرب استرالیا

دریاچه صورتی شگفت‌انگیز در غرب استرالیا

آب دریاچه نمکی در غرب استرالیا صورتی است.
این دریاچه در بزرگ‌ترین جزیره استرالیا جای دارد و مسافرهای هواپیما‌هایی که از روی این جزیره می‌گذرند همیشه برای دیدن این دریاچه روی صندلی‌های خود نیم‌خیز می‌شوند. این دریاچه که هیلیر نام دارد افزون بر صورتی رنگ بودن، به این دلیل که دانشمند‌ها ناتوان از کشف راز این رنگ شگفت‌انگیز هستند نیز بیش از پیش نامدار شده است.
گفتنی است با وجود این، از دیدگاه برخی دانشمند‌ها وجود نوعی باکتری آب‌های شور این رنگ صورتی را به دریاچه داده است.
دریاچه صورتی شگفت‌انگیز در غرب استرالیا
دریاچه صورتی شگفت‌انگیز در غرب استرالیا
دریاچه صورتی شگفت‌انگیز در غرب استرالیا
دریاچه صورتی شگفت‌انگیز در غرب استرالیا
دریاچه صورتی شگفت‌انگیز در غرب استرالیا

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]