روشه یا صخره‌های کبوتر نماد بیروت

روشه یا صخره‌های کبوتر نماد بیروت

اگر دیدن شگفتی‌های طبیعت برای شما جذاب باشد بیروت حداقل دو تا ازمـعروف هـای آن را دارد. یکی از آن‌ها صخره‌های «روشه» در غرب شهر که می‌توان گفت نماد بیروت به حـــساب می‌آید و به آن‌ها «عشاق» نیزمی گویند.
دلیلی نامگذاری این صخره به صخره عشاق به خاطر آن است که پس از مرگ عبدالحلیم حافظ هنرپیشه وخواننده‌ای مصری سه تن از دوستداران صدای او به بالای صخره روشه رفته و به قصد خودکشی خود را از بالای آن به دریای مدیترانه می‌اندازند و می‌میرند.
در طول پنجاه سال گذشته حدود هشتصد و پنجاه نفر به تقلید از این کار ولی با اهداف ونیت‌ها و انگیزه‌های مختلف از صخره کرانه مدیترانه خود را به دامن مرگ سپرده‌اند و از همین روست صخره مرگ بر آن گفته شده است. این رسم در سال‌های اخیر رنگ عشق گرفته است.
بدین معنی که هر کس عاشق می‌شود و به معشوق خود به هر دلیلی نمی‌تواند برسد به بالای صخره روشه می‌آید وخود را خلاص می‌کند از این رو صخره مرگ به صخره عشق، تغییر نام داده است.
روشه یا صخره‌های کبوتر نماد بیروت
روشه یا صخره‌های کبوتر نماد بیروت
روشه یا صخره‌های کبوتر نماد بیروت

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]