راز آلود‌ترین خطوط دنیا

راز آلود‌ترین خطوط دنیا

خطوط نازکا مجموعه‌ای از خطوطی است که در صحرای نازکا، یک دشت بایر واقع شده. این دشت ۸۰ کیلومتر بین شهرهای نازکا و پالیا در پرو کشیده شده. این خطوط توسط فرهنگ نازکا بین ۲۰۰ (پیش از میلاد) تا ۷۰۰ م خلق شده‌است.
صدها شکل منحصربه‌فرد وجود دارد که ازنظر پیچیدگی از خطوط ساده تا مگس‌مرغ، عنکبوت، میمون و مارمولک دارای تنوع می‌باشند.
اغلب گفته می‌شود که خطوط نازکا به جز از هوا (یا گاه فضا) قابل تشخیص به صورت خطوط منسجم نیستند و از این رو حدس زده می‌شود که مردم نازکا هرگز نتوانستند کاری را که خلق کرده‌اند را به صورت منسجم ببینند. اما این خط‌ها و شکل‌ها از فراز تپه‌ها و کوه‌های اطراف دیده می‌شود و کشف آن‌ها نیز نخست از فراز یکی از کوه‌های محل رخ داد.
مدارک موجود کمی در خصوص علت اشکال ساخته شده وجود دارد. از این رو، انگیزه مردم نازکا، ماندگارترین راز خطوط می‌باشد. بسیاری محققان عقیده دارند که انگیزه مردم نازکا، مذهبی بوده. یعنی خلق اشکالی که تنها خدایان از آسمان قادر به دیدن آنها بطور واضح هستند.
راز آلود‌ترین خطوط دنیا
راز آلود‌ترین خطوط دنیا
راز آلود‌ترین خطوط دنیا
راز آلود‌ترین خطوط دنیا
راز آلود‌ترین خطوط دنیا

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]