حمام حاجی رشت

حمام حاجی رشت

حمام حاجی محمدجعفر معروف به حمام حاجی از حمامهای دوره قاجار است که به واسطه کاشی کاری‌های آن دوره ارزش بالایی دارد.
حمام شامل ورودی، رختکن یا سربینه، شاه نشین، محل آویزان کردن لنگ، میان در و گرمخانه است. بنا دارای دو ورودی است که ورودی اصلی آن در ضلع جنوبی مشرف به خیابان بادی الله و دیگری در ضلع شرقی در کوچه تحویلی است که در واقع ورودی مردانه است.این اثر در ۱۳۸۳ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
حمام حاجی رشت
حمام حاجی رشت
حمام حاجی رشت
حمام حاجی رشت

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]