محوطه باستانی برده کنته

محوطه باستانی برده کنته

یکی از آثار کهن و باستانی بسیار ارزشمند و باشکوه بازمانده از حکومت ماننایی‌ها (mannaeans) در مهاباد که با گذشت هزاران سال همچنان استوار و پابرجاست، آتشکده کهن و خاموش برده کنته است.
محوطه باستانی برده کنته در فاصله حدود 6 تا 7 کیلومتری شمال شهر مهاباد بر سر راه مهاباد به ارومیه و در نزدیکی روستای یوسفکند واقع شده است. بنای برده کنته بر دشت و ویرانه‌های شارویران می‌نگرد و در 5 کیلومتری سمت راست روستای دریاز یا دریاس قرار گرفته که بطلیموس یونانی نیز از آن با نام داریوسا به عنوان یکی از شهرهای ماد یاد کرده است و نیز مشرف بر دخمه و آرامگاه ماننایی- مادی فقره قا است.
آتشکده‌ی برده کنته محوطه ای است سنگی با پله‌های سنگی بیشمار کنده شده به دور آن. این محوطه‌ی باستانی مربوط به هزاره قبل از میلاد میباشد، یعنی روزگار شکوه و قدرت مانناییها در این منطقه. تا کنون هیچ نوشته ای یافته نشده که بر ما معلوم دارد نام اصلی این بنا چه بوده است.
ساکنان شهرویران این بنا را برده کنته می‌خوانند که اشارتی است به قداست سنگ در باورهای مردمان این سرزمین برده کنته لغت مرکب کردی است متشکل از سه کلمه برد (bard) به معنای سنگ و کن(kon) به معنای حفره و گودال و سوراخ و تَه پسوند داشتن که در مجموع معنای سنگ حفره دار را می‌دهد که طبیعتاً اسم بی مسمایی نیست.
البته کن در زبان کردی میتواند معنای دیگری هم داشته باشد،شاید کُن (kun) به معنای کهن و دیرین باشد یعنی اینکه برده کنته دو معنی میتواند داشته باشد:اول سنگ حفره دار و سوراخ و دیگر سنگ کهن و دیرین. این بنا از جمله مکانهای بزرگ ومقدس شهر باستانی داریوسا یا شهرویران کنونی بوده و برای مردم و ساکنین این شهرمکانی بسیارمورد احترام و مقدس بوده است و همواره درآنجا مراسمات ویژه و آیینی خویش را برگزار می‌کرده اند.
محوطه باستانی برده کنته
محوطه باستانی برده کنته

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]