زیباترین آجرکاری جهان در مسجد ملک زوزن

زیباترین آجرکاری جهان در مسجد ملک زوزن

محقق ایتالیایی هنرهای اسلامی و پژوهشگر تزئینات معماری دوره سلجوقیان در بازدید از مسجد ملک زوزن شهرستان خواف، آجر کاری این مکان را، زیباترین آجر کاری در جهان دانست.
محقق ایتالیایی هنرهای اسلامی در بازدید از بخش‌های مختلف مسجد ملک زوزن گفت: هیچ وقت فکر نمی‌کردم چنین بنای با ارزش و زیبایی در این شهر وجود داشته باشد.
"کارولا" افزود: بقایای به جای ماده ازکتیبه‌های آجری موجود در این مسجد وهمچنین محراب زیبایی که در مجاورت مسجد ملک قرار دارد از زیباترین آثار دوره سلجوقیان است و لازم است مطالعات بیشتر و دقیق‌تری به منظور معرفی وشناخت آنها صورت گیرد.
زیباترین آجرکاری جهان در مسجد ملک زوزن

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]