برداشت پنبه از مزارع خراسان شمالی

برداشت پنبه از مزارع خراسان شمالی

برداشت محصول پنبه از شهرستان‌های مانه و سملقان را نشان می‌دهد که در حدود 5500 کیلومتر از اراضی را زیر کشت دارد.
به گزارش ایرنا، پیش بینی می‌شود در سال 94 این برداشت به 14 هزار و 300 تن برسد.همه ساله برداشت پنبه از سطح مزارع خراسان شمالی از اوخر مهر ماه آغاز و تا اواخرآبان ماه ادامه پیدا می‌کند.
برداشت پنبه از مزارع خراسان شمالی
برداشت پنبه از مزارع خراسان شمالی
برداشت پنبه از مزارع خراسان شمالی
برداشت پنبه از مزارع خراسان شمالی
برداشت پنبه از مزارع خراسان شمالی

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]