شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه

سفری به شوش...
باجمعی از دوستان در شوش تصمیم گرفتیم به آرامگاه دانیال نبی برویم،وارد خیابان امام خمینی شوش شدیم ،ورودی ارامگاه در غرب خیابان قرار داشت،سر در آرامگاه کاشی کاری قرار داشت که روی آن جمله "آستانه متبرکه حضرت دانیال نبی"نوشته شده بود.
وارد حیاط اصلی شدیم ،اطراف حیاط اتاقهایی برای استراحت زائران وجود داشت و همچنین حوضی زیبا در مرکز خود نمایی میکرد،از حیاط قلعه شوش به راحتی دیده میشد ، برای ورود بانوان و بازدید از ارامگاه استفاده از چادر الزامی بود و چادر نمازهایی برای استفاده نیز وجود داشت...
در مقابل آرامگاه حضرت دانیال یک کاشی کاری خودنمایی میکرد که جمله ای از حضرت علی به زبان عربی و فارسی نوشته شده بود : هر کس برادرم دانیال را زیارت کند مرا زیارت کرده است.
بعد از زیارت و صحبت درباره گنبد پله ای آرامگاه و لذت برن از شکوه قلعه شوش که از حیاط نمایان بود از آرامگاه خارج شدیم و گشتی در اطراف زدیم...

شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]