شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه

"آلاشت" زادگاه رضاشاه پهلوی
خانه رضا شاه پهلوی
آلاشت، یکی از شهرهای شهرستان سوادکوه در استان مازندران است زادگاه رضا شاه پهلوی شهری زیبا و کوچک با تعداد کمی خانوار، با کوچه‌های تنگ و باریک، با خانه هایی خشتی و گلی و با سقف‌های تخته ایست.

شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه
شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه
شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]