شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه

جشن عروسی نارنج در شیراز
عطر شکوفه‌های درخت نارنج در اردیبهشت فضای کوچه‌های شیراز را پر می‌کند و شهرت شیراز را با شربتش دوچندان می‌کند.یکی از بهترین و کار‌آمدترین استفاده‌های این درخت، این است که به عنوان یک نوشیدنی آرام‌بخش قوی و عالی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
به همین دلیل محصول این درخت برای باغبانش اهمیت زیادی داشته و دارد و از قدیم مرسوم بوده که اگر درخت نارنجی که در خانه است، نارنج کم می‌داد یا اصلا ثمر نمی‌داد، آن درخت را عروس می‌کردند و برایش مراسم عروسی برپا می‌کردند و بر این باور بودند که بعد از برپایی مراسم، آن درخت سال بعد و در فصل بهار بار نارنج خوبی خواهد داشت.
برای برپایی این مراسم، زن صاحبخانه، زنان همسایه را به عروسی درخت نارنج دعوت می‌کند و همه در زمان مشخص در آن خانه جمع می‌شوند. زن صاحبخانه اره‌ای برمی‌دارد تا شاخه‌های درخت را ببرد، اما هر بار یکی از زمان همسایه جلو می‌آید و ضامن درخت می‌شود. بعد از آن تور بسیار نازکی روی درخت می‌کشند، شکرپنیر روی درخت می‌پاشند، کل می‌زنند، واسونک می‌خوانند و شادی می‌کنند. درواقع همان طور رفتار می‌کنند که در مجلس عروسی دوستان و آشنایان شرکت می‌کنند.
خوشبختانه هنوز با وجود کمرنگ شدن برخی رسوم و آیین‌های اصیل در شهرهای کشورمان، این باور همچنان در میان مردم شیراز وجود دارد و گاهی این مراسم اجرا می‌شود.

شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه

ستاره فربد مهر

ستاره فربد مهر چهارشنبه 28 مرداد 94 - 13:59

چه جالب

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]