داندرلند کالکار در آلمان

داندرلند کالکار در آلمان

به واندرلند کالکار در آلمان غربی خوش آمدید. اینجا یک رآکتور اتمی برای تولید برق بوده که البته هرگز مورد استفاده قرار نگرفته و به صورت یک پارک تفریحی در آمده است. این پارک تفریحی سالانه صدها هزار بازدید کننده را به سوی خود جلب می‌کند.
داندرلند کالکار در آلمان
داندرلند کالکار در آلمان

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]