شهر سنگی اوپلیستیخه ،بزرگترین شهر سنگی دنیا

شهر سنگی اوپلیستیخه ،بزرگترین شهر سنگی دنیا

یکی از مهمترین مکانهای دیدنی گرجستان که بین دو شهر تفلیس و باتومی در نزدیکی تفلیس می‌باشد، شهر سنگی اوپلیستیخه است که یکی از مهمترین مراکز سیاسی و مذهبی قبل از مسیحیت گرجستان بود، در حال حاضر بزرگترین شهر سنگی دنیا می‌باشد. در تحقیقات باستان شناسی، تعداد زیادی معابد و متعلقات دیگر مربوط به الهه خورشید، که قبل از آمدن مسیحیت، پرستش می‌شده اند، کشف شده است. مهمترین آثار باقی مانده در این محوطه، قدیمیترین سد ، داروخانه ، بازار، آمفی ﺗﺌﺎتر ،کلیسای قدیمی معروف به سن جورجی، معابد، زندان، سیاه چال و صد‌ها اثر باستانی دیدنی دیگر است.
شهر سنگی اوپلیستیخه ،بزرگترین شهر سنگی دنیا
شهر سنگی اوپلیستیخه ،بزرگترین شهر سنگی دنیا
شهر سنگی اوپلیستیخه ،بزرگترین شهر سنگی دنیا

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]