شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه

ویژگی‌های هنری رقص‌های لری،انواع رقص‌های لری (1)
رقص‌های مردم لرستان مانند موسیقی ، ریشه در کار و زندگی آنان دارد . هم آهنگی ضرب آهنگ‌های موسیقی با حرکات موزون پاها و بدن رقصندگان ، تند و کند شدن سرعت رقص‌ها و جهش و سکون در حرکات ، همه و همه گویای آن است که رقص‌ها نشانگر روح ایستادگی ، هیجان و شادمانی است . چنین می‌نماید که با اجرای این رقص‌ها نوازنده و رقصنده ، خود و تماشاچی را برای بهتر زیستن و غلبه بر طبیعت و نگاهی درونی‌تر برای پالایش روح و احساسات ، برمی انگیزد. در حرکات رقص ، بخصوص انگاه که با موسیقی همراه است ، ذهن از محیط و دل مشغولی‌های گذشته و آینده فارغ می‌شود . این جنب و جوش و هیجان به تخلیه فشارهای روحی کمک کرده و به این ترتیب ذهن و جسم آزاد و رها شده و شادمانی ، سرور ، امید و پندار نیک از ژرفای وجود انسان می‌جوشد و برجان او جاری می‌گردد.
۱- این رقص‌ها معمولا به همراه سرنا و دهل در محوطه هائی باز اجرا می‌شوند . البته در محیط‌های سربسته و کوچک مناطق شهری است ، استفاده از سازهای کمانچه و تمبک مناسب‌تر است .
۲- از آنجا که در زندگی ایلات و عشایر زنان و مردان دوش به دوش یکدیگر کار کرده و زندگی را پیش می‌برند، در هنگام رقص هم ، به طور جمعی می‌رقصند ، رقصندگان پنجه در پنجه و بازو به بازو و سرشار از شادمانی و سرور به استواری کوه‌ها و با ایمانی به سترگی دار بلوط ، رقصی پر هیجان را نمایش می‌گذارند.
۳- رقص‌ها بیشتر در عروسی‌ها ، جشن و میهمانی‌ها اجرا می‌شود.
۴- رقص دسته جمعی را در لرستان چوپی یا بازی می‌گویند ، نفر اول صف رقصندگان را سرچوپی یا چوپی کش می‌نامند . تمام رقصندگان بایستی ریتم و حرکات بدن ، پاها و دستان خود را با او هم آهنگ کنند . سرچوپی با یک یا دو دستمال رنگین ، حرکات نمایشی تهییج کننده ای را انجام می‌دهد و بقیه رقصندگان دستان یکدیگر را گرفته و با حرکات موزون پاها ، سر و بدن ، رقص را پی می‌گیرند ، نفر آخر صف رقصندگان با تکان دادن دستمال حرکات نمایشی رقص را زیباتر می‌کند.

شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه

رضا مالکی

رضا مالکی پنجشنبه 29 مرداد 94 - 19:04

مانند طبیعتشون رنگارنگ

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]