بادام ؛محصول باغی استان چهارمحال و بختیاری

بادام ؛محصول باغی استان چهارمحال و بختیاری

استان چهارمحال و بختیاری به سبب موقعیت جغرافیایی ویژه و در اختیار داشتن منابع آبی غنی یکی از مساعدترین مناطق برای کشت، پرورش و تولید بادام در کشور ایران است.
استان چهار محال و بختیاری با تولید بیش از ۲۰ درصد از مجموع محصول بادام کشور، رتبه اول تولید بادام در ایران را به خود اختصاص داده‌است. بیش‌تر باغ‌های بادام این استان در شهرستان شهرکرد و اطراف شهر سامان قرار دارند.
باغات بادام استان دارای ارقام مامایی ، ربیع ،سفید، سنگی است که ارقام محلی استان چهارمحال و بختیاری است.
جلوگیری از تشکیل سنگ کیسه صفرا ،کاهش دهنده‌ی قند خون و کلسترول و کاهش دهنده‌ی بیماری قلبی و جلوگیری از سرطان از خواص دارویی بادام است.
بادام ؛محصول باغی استان چهارمحال و بختیاری
بادام ؛محصول باغی استان چهارمحال و بختیاری

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]