سنگفرش‌های غول پیکر بریتانیا

سنگفرش‌های غول پیکر بریتانیا

یکی از پربازدیدکننده‌ترین مکان‌های توریستی ایرلند شمالی، سنگفرش‌های غول پیکر است. دلیل این نام وجود 40 هزار ستون بازالتی (مرمر سیاه) است که به زیبایی در کنار هم و متصل به هم قرار دارند و گویا خیابانی سنگفرش شده برای عبور غول‌ها ساخته اند. بیشتر سنگ‌ها به شکل شش ضلعی هستند.

این سنگ ها، حدود 60 میلیون سال پیش هنگامی که گدازه‌های زیرزمینی به بیرون تراوش کرده و سرد شده اند شکل گرفته اند و حدود 12 متر طول و 46 سانتی‌متر قطر دارند. تقریبا در این اواخر – حدود 15 هزار سال پیش - خاک اطراف سنگ‌های دریا در طول زمان از بین رفتند و آنها از زیرزمین بیرون آمده و دیده شدند.
سنگفرش‌های غول پیکر بریتانیا
سنگفرش‌های غول پیکر بریتانیا
سنگفرش‌های غول پیکر بریتانیا
سنگفرش‌های غول پیکر بریتانیا
سنگفرش‌های غول پیکر بریتانیا

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]