شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه

کاخ آپادانا در حدود سال‌های ۵۱۵_۵۲۱ پیش از میلاد به دستور داریوش بزرگ پادشاه هخامنشی در شوش (شهر باستانی) روی آثار و بقایای عیلامی بنا شد.
امروزه در شوش، فقط چند زیرستون وجود دارد و کاخ به شکل سابقش وجود ندارد. بیش‌تر اشیا خارج شده، اکنون در موزه لوور نگهداری می‌شوند.
شاید در دید اول این طور به نظر برسد که آپادانا نام یک قلعه باشد در صورتی که آپادانا نام یک قلعه نیست، بلکه نام باستانی بناهایی که دارای تالارهای ستون دار هستند را آپادانا ذکر شده است. بهترین و بیشترین نمونه‌ها از آپاداناها را می‌توان در تخت جمشید و کاخ شوش مشاهده کرد.

شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]