معرفی روستای بیابانک

معرفی روستای بیابانک

روستای بیابانک در حدود 18 کیلومتری جنوب غربی شهر سمنان قرار دارد روستایی به ظاهر کوچک که به علت قرار گرفتن در دشت کویر و قرار نگرفتن هیچ روستایی در جنوب آن تا انتهای دشت کویر روستای بیابانک نامیده شده است.
روستای تاریخی و فرهنگی که قدمت آن به طور دقیق مشخص نیست ولی از آثار و ابنیه مشخص می‌گردد که قدمتی دیرینه دارد که در اثر وقایع و حوادث طبیعی و اجتماعی فراز و نشیب‌های فراوانی را طی کرده و خود را از هزارتوی تاریخ بدین روزگار کشانده است.
آثار و بناهای تاریخی:
قنات نیسکان
این قنات یکی از قناتهای پر آب روستای بیابانک بوده است ودر حدود 8 سنگ آب داشته است که اکنون خشک گردیده.
قنات نیسکان شامل دو مدار 8 تایی بوده که به صورت زیر میباشد.
1-حاجیون2-مندلی پور3-علیشاهون4-ممرضا5-مرادعلی6-علیار7-غیبیون8-شیخ آو
1-حاجیون2-نولاپور3-ایجیون4-ممرضا5-خردآو6-احمدپور7-میرز محمد پور8-شیخ او
لازم به توضیح است که برای هزینه لایروبی قنات و تعمیرات آن یک شبانه روز به مدار اضافه میشده و درامد ان صرف موارد فوق میگردید.که به ان یک شبانه روز بیروزه میگویند.
مادر چاه قنات نیسکان در نزدیکی سرخه و عمق آن حدود 80 متر میباشد.
قنات طهره
قنات طهره 14 شبانه روز بوده و حدودا" 20 لیتر در ثانیه آب داشته است. برای حمام عمومی روستا نیز از آب قنات طهره استفاده میشده است.
برج ها
در اطراف بیابانک خصوصا" به طرف جنوب برجهای دیده بانی وجود داشته که دیده بانان با مشاهده یاغی‌ها و راه زنان با اسب به طرف روستا تاخته و مردم را خبر میکر ده اند.آثار تعدادی از این برجها به نامهای چاله برج؛دیونه برج (دیوانی برج) ترکمونی برج (برج ترکمنی) در جنوب روستا دیده میشود.
قلعه خندق
قلعه خندق روستای بیابانک جهت حفاظت مردم در برابر هجوم یاقیان بنا شده بود دارای ورودی آب "گنگ آو"به معنی گنگ آب (راه ورودی آب آن مخفی بوده)و خروجی آب"پایین شط"که در اطراف خندق کنده اند میباشد.این قلعه دارای هشت برج بوده که بقایای چند برج موجود است این قلعه راههای زیر زمینی به خارج از روستا و اطراف داشته که میتوان به راههای زیر زمینی آن به قلعه جان آباد و قلعه لاسگرد اشاره نمود.
معرفی روستای بیابانک
معرفی روستای بیابانک
معرفی روستای بیابانک

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]