تونل متروکه هلنزبرگ

تونل متروکه هلنزبرگ

تونل متروکه هلنزبرگ در سیدنی استرالیا تاریخ تاسیس 1888 که بدلیل ساخت مسیر جایگزین در سال 1915 تعطیل شد و بدلیل بلا استفاده ماندن این مکان به شکل امروزی در آمده است.
تونل متروکه هلنزبرگ
تونل متروکه هلنزبرگ
تونل متروکه هلنزبرگ

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]