خطرناک‌ترین درخت جهان!

خطرناک‌ترین درخت جهان!

سیبچه مرگ از خانوادهٔ فرفیونیان و بومی آمریکای مرکزی، کارائیب، باهاما و فلوریدا می‌باشد. میوه آن غیر قابل خوردن و خود درخت نیز از سمی‌ترین درخت‌های جهان می‌باشد.
درازا و طول درخت به پانزده متر نیز می‌رسد و برگهای سبز براق و پوستی قهوه‌ای مایل به خاکستری دارد. میوهٔ رسیده آن شبیه سیب بوده و به رنگ سبز و یا زرد متمایل است.
تمامی اجزای درخت و میوهٔ آن دارای زهرهای مختلفی هستند که برخی از آنها هنوز بدرستی شناخته نشده‌اند. در شیرهٔ سفیدرنگ این درخت، مادهٔ فوربول، فیزوستیگمین و چند زهر سوزش‌آور وجود دارد که باعث درماتیت می‌گردد.
کاریب‌ها از زهر این درخت برای زهرآگین نمودن نوک پیکان تیر استفاده مینمودند.
خطرناک‌ترین درخت جهان!
خطرناک‌ترین درخت جهان!
خطرناک‌ترین درخت جهان!

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]