غار کرم شب تاب

غار کرم شب تاب

محبوبیت این مکان به دلیل حضور کرم شب تاب آرکنوکامپا لومینوسا در سقف این غار است که نوری ستاره مانند هچون کهکشان را در این غار ایجاد میکنند این نوع کرم تنها در نیوزلند وجود دارد که این کرم از این نور جهت جذب حشرات برای شکار خود استفاده میشود و نکنه جالب توجه دیگر اینکه هر مقدار این کرم گرسنه‌تر باشد نور بیشتری از خود ساطع میکند.
غار کرم شب تاب
غار کرم شب تاب
غار کرم شب تاب

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]