شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه

سفر به دره شمخال 1
مسیر دسترسی به دره شمخال: دره شمخال (Shamkhaal) در نزدیکی شهر مرزی باجگیران در کناره شمال شرقی ایران و در نزدیکی کشور ترکمنستان قرار گرفته است...
طول دره شمخال از نقطه شروع در روستای شمخال تا انتهای دره در در روستای درون گر ۴۲کیلومتر می‌باشد.
وجه تسمیه دره شمخال: در مورد علت نامگذاری شمخال، توافق نظر وجود ندارد اما آن چه که محتمل به نظر می‌آید، شمخال در زبان کردی کرمانجی نام تفنگی است که در گذشته‌های دور استفاده می‌شده است و این شمخال احتمال می‌رود که ربطی با آن تفنگ داشته باشد!
نکات مهم :، آب در کل مسیر گل آلود می‌باشد فقط در حمام یک وکبوتر خانه چشمه قابل شرب می‌باشد .
*با توجه به دیواره‌های بلند دو طرف دره موبایل آنتن دهی ندارد تدابیر ارتباطی در صورت نیاز اندیشیده شود .
*مواد،خوراکی و مایحتاج دیگر از شهر تهیه شود .همچنین در مسیر سه دهنه سویئت اجاره ای موجود است
*حضور یک نفر امدادگر و کمک‌های اولیه کاملا ضروری است . داشتن طناب انفرادی کفایت می‌کند .
*با توجه به گزارش‌های دیگر گذر از مسیر را 12تا15 ساعت یا بیشتراعلام ،در صورتیکه 7 تا9 ساعت مسیر را می‌توان طی کرد، لذاسعی شود مازاد وقت اضافی را از مناظرزیبا لذت ببرید وزمان برای عکاسی وآبتنی را پیش بینی کنید.ومهمتر از همه اینکه به هیچ عنوان عجله نکنید..
*بهترین زمان عبور از دره شمخال، اواخر بهار و اوایل تابستان می‌باشد.

شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه
شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]