قدم زدن در پارک وحشت در ایرلند

قدم زدن در پارک وحشت در ایرلند

پارک ویکتوریا در ویکلو، ایرلند یکی از پارک‌های وحشت بر روی زمین است که قدم زدن در آن هم لذت بخش است و هم کمی ترسناک. در اینگونه پارک‌های وحشت، مجسمه هایی عجیب و ترسناک ساخته و به نمایش گذاشته می‌شوند.
قدم زدن در پارک وحشت در ایرلند
قدم زدن در پارک وحشت در ایرلند
قدم زدن در پارک وحشت در ایرلند
قدم زدن در پارک وحشت در ایرلند

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]