تنها پل ارتباطی جهان که قابلیت کج شدن دارد

تنها پل ارتباطی جهان که قابلیت کج شدن دارد

پل ارتباط دهنده دو سمت رودخانه تیمز در شهر لندن که با نام پل گیتزهد شناخته می‌شود،‌دو منطقه گیتزهد در ساحل جنوبی و کوئی ساید در ساحل شمالی را به هم متصل کرده و نکته جالب در خصوص آن اینست که در هنگام عبور قایق و کشتی این پل به شکل مورب بالا می‌رود و به همین دلیل نام تنها پل کج جهان را به آن داده اند.
تنها پل ارتباطی جهان که قابلیت کج شدن دارد
تنها پل ارتباطی جهان که قابلیت کج شدن دارد
تنها پل ارتباطی جهان که قابلیت کج شدن دارد
تنها پل ارتباطی جهان که قابلیت کج شدن دارد
تنها پل ارتباطی جهان که قابلیت کج شدن دارد

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]