شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه

این مراسم هرسال در روز چهل و پنج بهار و چهل و پنج زمستان برگزار می‌شود.مردم در تمام طول سال، دام‌ها را می‌پروانند تا برای مراسم آماده کنند. رسم است که از صبح خیلی زود چهارشنبه که مراسم شروع می‌شود، دام‌ها را آورده و قربانی می‌کنند. حوالی ظهر که کار قربانی کردن تمام شد، از گوشت دام‌ها ، یک غذای سنتی و محلی تدارک می‌بینند و بعد همه مردم می‌توانند بیایند و کاسه هایشان را از غذا پر کنند. مراسم دف زنی از حوالی سه و چهار بعدازظهر شروع می‌شود. دوباره مردم در خانه پیر جمع می‌شوند و گرداگرد به دف زنی می‌پردازنند و رقص محلی می‌کنند. روز دوم دوباره مراسم به همین شکل خواهد بود تا روز جمعه. که مراسم فرق خواهد کرد. در این روز ماموستا، همراه مردم روستا وارد خانه می‌شوند و به ذکرخوانی می‌پردازند تا آخر شب.

شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه
شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه
شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]