قلعه دخترساسانی

قلعه دخترساسانی

واقع شده در100 کیلومتری شهرشیراز و 10 کیلومتری شهر فیروز اباد.حدود نیم ساعت پیاده روی دارد در راه کوهستانی و گاهی چند جایی هم پله دارد.مکان زیبایی است.اثاربه جا مانده ازاولین کاخ ساسانی که به دستور اردشیر پاپکان درست شده است
قلعه دخترساسانی
قلعه دخترساسانی

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]