شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه

مسجد صورتی شیراز...مسجد نصیرالملک از دیدگاه کاشی‌کاری ارزنده‌ترین مسجد ایران است. در این مسجد همچنین از شیشه‌های رنگی استفاده شده است و به همین علت آن را مسجد صورتی ایران نیز می‌نامند.
عکس ها:رامین رحمانی‌نژاد

شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه
شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه
شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه
شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]