باغ گلشن

باغ گلشن

باغ گلشن طبس یکی از نمونه باغ‌های ایرانی است که جریان دایمی آب دارد .این باغ بوسیله فردی به نام امیر حسین خان ساخته شد که سومین حاکم طبس از سلسله خوانینی بود و به فرمان نادر شاه حکومت طبس را در اختیار داشته است .
ساختمان سردر باغ گلشن در زلزله شهریور سال ۵۷‬به کلی از بین رفت اما امروزه همان نما با همان نقشه در حال ساخت است . باغ گلشن بین دو کویر نمک زار ایران قرار دارد ، اما کیفیت عجیب آب و هوای این منطقه ، آبشارها و استخرهای طبیعی فوق العاده ای تشکیل داده که با چمنزارهای قشنگی تزیین شده است. طراحی این باغ بر اساس نمونه چهار باغ اصفهان و بر گرفته از آیات قرآن در توصیف بهشت است که در آن ذکر شده که دو نهر یکدیگر را قطع می‌کنند.
باغ گلشن
باغ گلشن
باغ گلشن
باغ گلشن
باغ گلشن

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]