تپه ای که نصف جهان را ۷۰۰۰ ساله کرد

تپه ای که نصف جهان را ۷۰۰۰ ساله کرد

برخی از باستان شناسان تپه اشرف را محل کتابخانه شاهنشاهی سارویه اصفهان دانسته اند چنانکه زنده یاد دکتر لطف اله هنرفر در کتاب « آشنایی با شهر تاریخی اصفهان » این تپه را محل « کهندژ جی » یا « سارویه » دانسته و تاکید نموده که کتابخانه بزرگ سارویه که حمزه اصفهانی از آن یاد کرده است در این محل قرار داشته است.
اگرچه تپه اشرف با وسعتی در حدود 12 هکتار بنیانی صخره ای دارد اما تا سال‌های دهه 1330 خورشیدی کشاورزان منطقه بر روی خاک محدودی که از آوار بناهای تپه برجای مانده بود به کشاورزی می‌پرداختند و در عکس هوایی که در سال 1335 برداشته شده است،آثار کرت بندی بر روی تپه به چشم می‌خورد و هنوز نیز به خاطر محصور نبودن تپه، باغ‌های اطراف و زمین‌های چمن کاری شده پارک مجاور به تدریج راه خود را به حاشیه تپه باز می‌کنند. ساخت و ساز واحدهای مسکونی در حریم تپه نیز موجب تردد افراد و خودرو‌های شخصی می‌شود که به تدریج باعث آسیب رسانی به تپه شده اند. تپه اشرف در کنار راه قدیمی اصفهان – یزد قرار داشته است که این راه در سال 1372خورشیدی تعریض شده و امروز به نام خیابان مشتاق دوم شناخته می‌شود و همین کار باعث شد که قسمت‌های گسترده ای از سازه‌های تاریخی بخش شمالی تپه اشرف نابود شود.
تپه ای که نصف جهان را ۷۰۰۰ ساله کرد
تپه ای که نصف جهان را ۷۰۰۰ ساله کرد
تپه ای که نصف جهان را ۷۰۰۰ ساله کرد
تپه ای که نصف جهان را ۷۰۰۰ ساله کرد

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]