کاروانسرای مشجری

کاروانسرای مشجری

کاروانسرای مشجری در شهر انارک در فاصله ۲۴۰ کیلومتری از شهر اصفهان و ۱۱۰ کیلومتری نایین قرار گرفته و در دوره قاجار ساخته شده است. این کاروانسرا چهار ضلعی با حیاط مرکزی است. چهار ایوانی است و شاه نشین آن در شرق و غرب آن وجود دارد. کاروانسرای مشجری در فضای بیرونی فاقد برج می‌باشد. در ضلع ورودی دارای شش صفه و ایوان می‌باشد. داخل بنا به صورت چهار ضلعی بوده که از یک ضلع به شتر خان متصل شده و در یک ضلع دارای یک ایوان شاه نشین می‌باشد. این کاروانسرا از سنگ و خشت ساخته شده و در نمای بیرونی و داخلی آن از آجر کاری استفاده شده است.
کاروانسرای مشجری
کاروانسرای مشجری
کاروانسرای مشجری
کاروانسرای مشجری

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]