جنگ پرتقال در ایتالیا

جنگ پرتقال در ایتالیا

در این جشنواره یک کامیون پر از پرتقال از میان جمعیت رد می‌شود و افراد سوار بر کامیون و افراد پیاده با پرتقال یکدیگر را هدف قرار می‌دهند. جشنواره پرتاب پرتقال از مراسم سنتی مردم ایتالیا است از زمان جنگ جهانی دوم به بعد، این جشنواره با قوانین سختگیرانه ای به اجرا درآمده است. در این مراسم، شرکت کنندگان در جنگ با صدای طبل در محل مقرر جمع شده و آماده آغاز نبردمی شوند. سپس ویولتا، ملکه‌ی جشن با کالسکه‌ی خاص خود از میان جمعیت گذشته و با عبور وی، جنگ آغاز می‌شود.
جنگ پرتقال در ایتالیا
جنگ پرتقال در ایتالیا

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]