کلیسای سیار

کلیسای سیار

کلیسایی کاتولیک در شمال غربی انگلستان راه جالبی را برای اجرای مراسم عشای ربانی پیدا کرده است؛ یک کلیسای متحرک. این کلیسا که «اتوبوس رحمت» نامگذاری شده است، در واقع اتوبوسی است دو طبقه که در منچستر و لنکشایر گشت زنی می‌کند و فرصتی را برای ارائه برخی خدمات کلیسا از جمله مراسم «اعتراف مراجعه کنندگان» فراهم می‌کند. ایده‌ی اصلی این پروژه را پدر فرانکی مولگرو مطرح کرد و منبع الهام او هم سخنان پاپ فرانسیس در تابستان سال گذشته بود. اسقف سالفورد، جان آرنولد به مناسبت «سال رحمت» به دنبال راهی خلاقانه بود. پدر فرانکی هم به این فکر کرد که چقدر خوب می‌شد اگر درهای کلیسا در سراسر شهر به روی مردم باز می‌بود و جایی سیاروجود داشت که در شهر می‌چرخید. این ایده آنقدر چرخید و چرخید تا بالاخره «اتوبوس رحمت» متولد شد.
کلیسای سیار

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]