بهشت گمشده غرب کشور

بهشت گمشده غرب کشور

منطقه حفاظت شده هلن در استان چهارمحال وبختیاری با ۴۰ هزار هکتار وسعت که غالبا پوشیده از جنگل بلوط غرب است. و یک چهارم آن مرتعی است. نام این منطقه از کوهی در آن محل، به نشان پاسداشت، برگرفته از نام پرستاری آمریکایی است که همسر پزشکی بختیاری بوده و در آنجا به مداوای مردم می‌پرداخته است. این منطقه در شهرستان‌های اردل، لردگان و کیار از توابع استان چهارمحال و بختیاری با فاصله تقریبی ۱۱۰ کیلومتری از مرکز استان واقع شده است. علاوه بر رودخانه ارمند و رود کارون که از میان آن می‌گذرد، چشمه‌های متعددی نیز داراست. منطقه حفاظت‌شده هلن پس از سبزکوه، دومین منطقه حفاظت شده در چهار‌محال‌و‌بختیاری با 40‌هزار هکتار وسعت، تنها منطقه حفاظت‌شده جنگلی است که 30‌هزار هکتار آن پوشیده از جنگل عمدتا از نوع بلوط غرب است.
بهشت گمشده غرب کشور
بهشت گمشده غرب کشور

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]