معرفی روستای تاریخی یانه سر

معرفی روستای تاریخی یانه سر

یانه سر در فاصله 8 کیلومتری از جاده اصلی گلوگاه به دامغان و در سمت شمال آن قرار دارد. جاده خاکی آن دارای شیب تقریباً تند، به سمت شمال است. اطراف جاده کاملاً جنگلی است که ورود پائیز، شکل زیبائی به آن می‌دهد. این محل در داخل دره ایی است که روباری از وسط آن میگذرد. اطراف آن پر از زمینهای کشاورزی با خاک جنگلی است. این روستا در گذشته دارای جایگاه و اهمیت بسیار بوده و خوانین در آن ساکن بودند. اوج شکوه این روستا تا اواخر قاجار بود که با روی کار آمدن رضاشاه و تقویت دولت مرکزی، تضعیف خوانین را به همراه داشت. یانه سر از دهه چهل دارای مدرسه، آب لوله کشی و حمام بهداشتی بود. یانه سر از سمت شمال به «ردکان روبار» و برج رادکان متصل میگردد که از طریق یک راه خاکی میتوان به آن رسید از طریق همین راه میتوان به منطقه درازنو در نتیجه شهر کردکوی راه پیدا کرد. در یانه سر خانه سردار رفیع در میان خانه‌ها سر آمد می‌باشد. خوشبختانه پوشش سفالی سقف تازه تعمیر و مرمت شده و نمای خانه کاملاً نشانگر اشرافی بودن آن است. یانه سر مرکز چهار دانگه شهریاری هزارجریب (دهستان شهداء) می‌باشد، و در قبرستان آن سنگ قبرهایی مشابه قبرستان سفیده چاه دیده میشود
معرفی روستای تاریخی یانه سر
معرفی روستای تاریخی یانه سر
معرفی روستای تاریخی یانه سر
معرفی روستای تاریخی یانه سر
معرفی روستای تاریخی یانه سر

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]