شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه

آیا بیابان با کویر فرق دارد؟
تفاوت بسیار ظریفی بین مناطق کویری و بیابانی وجود دارد که باعث میشود که این دو منطقه به کرات با هم اشتباه گرفته شوند بسیاری از مناطق ذکر شده به عنوان کویر در دل بیابان‌ها واقه شده که تمیز دادن آنها از یک دیگر هر از چندگاهی برای افراد عادی بسیار مشکل است.
بیابان : تعریف بیابان از دیدگاههای مختلف فرق می‌کند به عنوان مثال از نظر جغرافیا و اقلیم شناسی بیابان‌های واقعی به سرزمینی گفته می‌شود که:
متوسط بارش سالانه آن کمتر از mm50 است.
در گیاه شناسی، کشاورزی و منابع طبیعی مناطقی را بیابان گویند که:
از لحاظ پوشش گیاهی بسیار فقیر باشد. و یا سطح وسیعی از آن به کلی فاقد گیاه باشد
• ویژگیهای بیابان
مواد رسوبی آن بیشتر ماسه ،شن ،ریگ ...و خاک آن دارای بافت درشت‌تری نسبت به کویر است .
مقدار شوری و نمک آن کمتر از کویر است.
پوشش گیاهی در بیابان بسیار بسیار کم و نادر است.
بیابان معمولا فاقد آب است ،مگر در واحه ها.
بیابان برعکس کویر سطحی نسبتا ناهموار دارد و خیلی مسطح نیست .
بخاطر نبودن رطوبت با اندک بادی ذرات شن و ماسه حرکت کرده و از جایی به جای دیگر منتقل می‌شوند.ولی در کویر بخاطر وجود رطوبت و پوشش گیاهی جابجایی مواد به مراتب کمتر است.
کویر : به مناطقی اتلاق میشود لم یزرع، در دل بیابان و انتهای حوزه آبخیز که به علت فشار آب در سطوح پایین زمین ، نمک به سطح زمین نزدیک و موجب خشکی شدید می‌شود
کویرها دو نوعند :
1-کویر گیاهدار (گیاهان غیرزراعی مقاوم به شوری مثل نی، گز، خارشتر و اشنی‌‌یان در آنها میروید. در این صورت گفته می‌شود کویرهای گیاه‌دار زمین‌هایی است که قابل کشاورزی نیست ولی گیاه دارد )
2-کویر فاقد گیاه ( حتی پسته و خرما و جو که به شوری مقاومند نمی‌توانند در این زمین برویند منتها اگر مقدار نمک خاک از یک حدی تجاوز بکند تقریباً از 3 درصد دیگر هیچ گیاهی در آن به‌عمل نخواهد آمد در این صورت کویرهای فاقد گیاه ولی دارای قشر نمکی به‌وجود می‌آیند مثل کویر مرکزی ایران)
• ویژگی‌های کویر
دارای خاک ریز بافت مثل رس و ...است.
پوشش گیاهی از نوع شوری پسند (هالوفیت )است.
فاقد گیاه یا گیاهدارند که کویرهای گیاهدار به فراوانی یافت میشوند
کویرها اغلب دارای آب هستند و سطح آب هم معمولا بالا است.
سطحی نسبتا صاف دارند و معمولا آب ناهمواری‌های اطراف وارد آن می‌شود.و بهمین دلیل گاهی بصورت دریاچه‌های کوچک فصلی ظاهر می‌شوند.
کویر معمولا عارضه ای است در داخل بیابان .
درجه شوری آن فوق العاده زیاد است
برای تشکیل کویر چهار شرط لازم است:
1- زمین‏های پست؛
2- خاک‏نرم و ریزدانه؛
3- سطح ایستادگی بالا و نوسان شدید فصلی آن؛
4- وجود املاح و سازنده‏های تبخیری شور و غیرشور.

شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه
شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]