خوش انگور (خوش آن گور)

خوش انگور (خوش آن گور)

مرتعی در ارتفاعات البرز شرقی (بخش یانه سر هزار جریب) که اطراف آن با جنگل احاطه شده است. دارای ساختمانی قدیمی است که آرامگاه امامزاده محمد (از نوادگان امام موسی کاظم) همچنین مدفن سردار رفیع یانه سری و خاندان شهریاری می‌باشد. این ساختمان دارای سه اتاق است. یک اتاق امامزاده، یکی مدفن سردار رفیع یانه سری و اتاقی به نام قهوه خانه برای استراحت بازدید کنندگان می‌باشد.
خوش انگور (خوش آن گور)
خوش انگور (خوش آن گور)
خوش انگور (خوش آن گور)
خوش انگور (خوش آن گور)

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]