بله اینجا ایرانه ...تنگه ای با احجام و تندیس­های بی نظیر

بله اینجا ایرانه ...تنگه ای با احجام و تندیس­های بی نظیر

دره ای با احجام و تندیس­های بی نظیر و پوشیده از صدها حفره و کاسه و طاقچه بربدن عمودی آن با جوی‌های سنگی وچاه‌های آب که از یورش باد،باران‌های تند و تابش آفتاب داغ پدید آمده است این دره یا تنگه چاهکو، در بخش شهاب از توابع شهرستان قشم و در 100 کیلومتری شهر قشم و در مجاورت روستای چاهوی شرقی قراردارد،دلیل نامگذارى چاهکو،وجود چاه هایى است­ که در ابتداى دره حفر شده است.چند چاه کم عمق و کانال هایى براى هدایت آب،از سوى اهالى روستاى چاهو حفر شده و زیبایى این تنگه را دو چندان مى کند. از آنجا که با توجه به گرم و خشک بودن منطقه،آب شیرین ذخیره شده ارزش بالایى دارد، این چاه‌ها محل ذخیره آب باران است.این کانال‌ها و چاه ها، قدمتى باستانى دارند و از زمانهاى دور براى تأمین آب شیرین اهالى این بخش از جزیره مورد استفاده قرار داشته است.

تنگه­ شگفت­ انگیز چاهکو با حفره­‌ها و دالان‌ها و اشکال­ اعجاب­ آور در دیواره­ های­ خود بیننده­ را مبهوت می‌کند.نظیر این پدیده زمین شناسی درآلمان، انگلیس، چین،آمریکا وچند کشور دیگر وجود دارد.

تنگه چاهکوه، پدیده ای شگفت ازفرسایش سنگ‌های رسوبی زمین، درجزیره قشم واقع شده که کمترمعرفی شده وبه همین دلیل کمتر مورد بازدیدگردشگران قرار گرفته است.

دره یاتنگه چاهکو، دربخش شهاب ازتوابع شهرستان قشم،دره ای به عمق 100 متر، نمایشی از فرسایش سنگ‌های رسوبی است. این دره در70 کیلومتری شهر قشم و درکنار روستای چاهوی شرقی، در بخش غربی ساحل شمالی جزیره قشم قرار دارد و یکی از مهمترین جاذبه­‌های گردشگری جزیره قشم است.

این دره شگفت انگیز، در دل یک کوه سنگی یکپارچه که به شکل ضربدر برش خورده قرار دارد.چاهکو در ابتدا عریض و با دیواره‌های بلند در برابر دیدگان مخاطب ظاهر می‌شود، ولی بتدریج از عرض آن کاسته تا جایی که عبور از میان آن دشوار می‌شود این درحالی است که ارتفاع دیواره‌ها همچنان زیاد است و به همین دلیل داخل دره نور کمی وجود دارد.

این دره ازچهارسو، چهارتنگه دارد که درجاهایی دیواره‌ها به هم می‌رسند و فاصله 2 دیواره از هم شاید به حدود نیم متر برسد. به نظر می‌رسد این دره و دره‌های مشابه اطراف آن مربوط به شکستگی‌های طاقدیس بزرگی باشندکه بر ایجاد گنبدنمکی نمکدان هم نقش داشته است.جنس سنگ‌های چاهکو، ازسنگ‌های رسوبی موسوم به سنگ‌های آهکی و مربوط به رشته کوه زاگرس می‌شوند که جزو یکی از 3 گروه سنگ‌های موجود در طبیعت (رسوبی، آذرین و دگرگونی) قرار می‌گیرد.

در دیواره‌های دره چاهکو، فرسایش آبی و انحلال، شیارهای عمیق وطویل وانواع حفره‌های عدسی، قاشقی و کروی شکل را حفر کرده اند. وجود شیارها و خطوط فرسایش موازی و همچنین حفره و طاقچه بر بدنه عمود این دره و نیز وجود جوی‌های سنگی در کف دره، موجب شده تا تنگه چاهکو به اعجاب تبدیل شود. طرح‌ها و اشکالی که روی دیواره‌های این تنگه زیبا نقش بسته هر بیننده ای را تحت تأثیر قرار می‌دهد. اشکالی که خیال انگیز و رویا گونه اند و مانند آثارهنری ارزشمندی شده اندکه به دست هنرمند توانایی به وجودآمده اند.باد، آب باران وبارش‌های سیل آسا و شدید ازمهم‌ترین دلایل وجود این حفره‌های زیاد درمیان دیواره چاهکو است. سنگ‌های چاهکو دارای آهک یا بی کربنات کلسیم است که اسید آب باران دلیل حل شدن آنها وایجاد شکاف‌ها و حفره‌های کوچکی در میان آنها شده و این حفره‌ها در طول چند میلیون سال بزرگ‌تر شده و تبدیل به دالانه‌های جالبی شده اند. در این میان، جاری شدن آب در زمان بارندگی، زیبایی این دره را دوچندان می‌کند.

منبع :http://khalijefars.irib.ir/
بله اینجا ایرانه ...تنگه ای با احجام و تندیس­های بی نظیر
بله اینجا ایرانه ...تنگه ای با احجام و تندیس­های بی نظیر
بله اینجا ایرانه ...تنگه ای با احجام و تندیس­های بی نظیر
بله اینجا ایرانه ...تنگه ای با احجام و تندیس­های بی نظیر
بله اینجا ایرانه ...تنگه ای با احجام و تندیس­های بی نظیر

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]