قلعه مونتجیک

قلعه مونتجیک

قلعه مونتجیک یک قلعه تحمیلی است که در سال 1640 در بارسلونای اسپانیا ساخته شد. این برج، به طور عمده برای سرکوبی مردم در طول دو قرن مورد استفاده قرار گرفت.از قلعه مونتجیک بعدها نیز بعنوان مکانی برای سرکوبی آنارشیست‌ها در قرن نوزدهم و زندانیان سیاسی تحت سلطه فرانکو استفاده می‌شد.
ژنرال فرانسیسکو فرانکو دیکتاتور اسپانیا بود. او پس از جنگ داخلی این کشور، از ۱۹۳۹، تا هنگام مرگش در ۱۹۷۵ بر اسپانیا حکومت می‌کرد. در سال 1940 ، لوئیس کمپانی در این قصر توسط نیروهای فاشیستی اعدام شد.وی رئیس جنرالیت کاتالونیا بود.
استحکام این قلعه قرن هفدهم و هیجدهم بازمی گردد، زمانی که بارسلونا برای دفاع در برابر نیروهای فیلیپه اول آماده می‌شد. امروزه این مکان تنها جایی از شهر است که در آن می‌توانید مجسمه فرانکو را ببینید. قلعه مونتجیک مبدل به یک موزه نظامی شده است.
قلعه مونتجیک
قلعه مونتجیک
قلعه مونتجیک
قلعه مونتجیک
قلعه مونتجیک

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]