مجموعه راسته بازار کهنه و نو در قم

مجموعه راسته بازار کهنه و نو در قم

این اثر تاریخی واقع در شهر قم بافت قدیمی شهر درجوار محله عربستان مربوط به دوره صفوی قاجار است که در اواخر سال 1376 با شماره 1937 به ثبت میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری قم رسیده است.
مجموعه راسته بازار کهنه و نو در قم
مجموعه راسته بازار کهنه و نو در قم

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]