پل خواجو، پله پله تا وصله ناجور قسمت 1

پل خواجو، پله پله تا وصله ناجور قسمت 1

در فهرستی جهانی که اسامی ارزنده‌ترین و درخشان‌ترین شاهکارهای معماری و حجاری جهان را به فهرست درآورده، پل خواجو در کنار آثاری چون دیوار بزرگ چین، مجسمه فرعون، ابوالهول، مجسمه آزادی، برج ایفل و ... می‌درخشد. پل خواجو یک پل نیست! یک معماست... معمایی که آدمیان قرن بیست و یکمی از حل آن ناتوانند.
خواجو، معمایی است همچون سایر معماهای شگفت انگیز اصفهان. همچون حمام شیخ بهایی که آب مورد استفاده در آن تنها با یک شمع گرم می‌شد! و کنجکاوان نادان برای حل معمایش خرابش کردند! اما هیچ گاه به راز آن پی نبردند...
خواجو معمایی است پنهان، پنهان همچون منارجنبان که از لرزاندن یک مناره، کل بنا و مناره دیگر نیز به لرزه می‌افتاد و باز کم خردان برای رازگشایی، یکی از مناره هایش را خراب کردند. بعد که خردشان را بسی محدودتر از کشف رازش یافتند، باز آجرها را سر جا گذاشتند، اما مناره دیگر نمی‌جنبید! و حالامنارجنبان لوچ شده است! یکی از مناره هایش نمی‌جنبد، چون ساحت مقدسش به بی خردی آلوده شد.
چرا خواجو شگفت انگیز است؟!
حالادست معماران و مهندسان عمران خیلی باز است. قبل از ساخت بنا به مدد انواع نرم افزارهای سه بعدی ساز و شبیه ساز بنایی را که قرار است احداث شود ترسیم می‌کنند و حتی بارگذاری آن را نیز می‌آزمایند، اما با قاطعیت می‌گویم که لشکری از آنها با همه نرم افزارهایشان هیچ گاه نخواهند توانست پل خواجوی دیگری بیافرینند. در خواجو حساب سنگریزه‌های زیر پل هم شده است! نظمی عجیب در جزء جزء اجزای آن می‌درخشد، از نما گرفته تا استاتیک سازه ... خواجو کلکسیونی از عجایب است... .
به خاطر شمع خواجویش
خواجو شگفت انگیز است به خاطر «شمع هایش!» در طبقه پایین پل در منتها الیه عرشه پل بایستید و با زاویه 39 درجه نسبت به افق به ترکیب طاق ها، نشیمنگاه‌ها و دیواره‌ها بنگرید. بناگاه از ترکیب این فضای سه بعدی و از محل برخورد دیواره‌های پیشین و پسین شمعی سر بر می‌آورد! شمعی کامل با اشک هایش! در واقع عابران و سیاحان اگر در زاویه مذکور به دهانه‌های پل بنگرند شمع‌های منحصر به فردی تشخیص داده می‌شود که به گفته برخی استادان «شمع» بیانگر فلسفه خاصی در این پل است که در این مقال نمی‌گنجد، اما آنچه عجیب می‌نماید، چگونگی محاسبه زوایای سه بعدی در ذهن خار ق العاده معمار صفوی است که بی هیچ رایانه و نرم افزاری چگونه چنین شاهکاری آفریده؟!


پل خواجو، پله پله تا وصله ناجور قسمت 1
پل خواجو، پله پله تا وصله ناجور قسمت 1
پل خواجو، پله پله تا وصله ناجور قسمت 1
پل خواجو، پله پله تا وصله ناجور قسمت 1

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]