برج ساعت

برج ساعت

میدان شهرداری (ساعت) در مقابل کاخ شهرداری تبریز معروف به «ساختمان ساعت» قرار دارد. مردم به این میدان «ساحات قاباغی» (جلوی ساعت) می‌گویند. این میدان در تقاطع خیابان‌‌های ارتش جنوبی و امام خمینی قرار دارد. وجه تسمیه این میدان به سبب شهرت ساعت تعبیه شده برروی عمارت شهرداری است.
این میدان تا سال ۱۳۲۴ چهارراه بود. در زمان حکومت ملی آذربایجان میدان آن ساخته شد و تندیس نیمتنه باقرخان سالار ملی در آنجا نصب شد. پس از سقوط حکومت ملی این تندیس برداشته‌شد و مجسمه محمدرضا شاه را در آن جا قرار دادند. این میدان از میادین اصلی شهر تبریز به شمار می‌رود.
برج ساعت
برج ساعت

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]