سوغات کاشمر

سوغات کاشمر

در شهرستان کاشمر نیز بخشی از فرآورده‌های صنایع دستی می‌توانند جزو سوغات این شهرستان محسوب شوند که از میان آنها می‌توان به گیوه‌های کاشمری، انواع حصیرها و گلیم‌های الوان اشاره نمود.
اما مهمترین فرآورده و سوغات کاشمر با توجه به فراوانی باغات انگور در این منطقه کشمش است که به سراسر ایران صادر شده و پس از آن زعفران نیز که کاشت آن در سالیان اخیر متداول گشته جزو سوغات این شهر به شمار می‌روند.

سوغات کاشمر
سوغات کاشمر

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]