آئین کهن بیلن دانا

آئین کهن بیلن دانا

آئین کهن بیلن دانا قدیمی‌ترین آئین مناطق کردنشین ایران که ریشه در تار و پود تاریخ داشته و هنوز در میان کردهای غرب کشور زنده و پویا است.
این جشن در روزهای 14 و 15 اسفند ماه هر سال مصادف با زمان تغییر آب و هوا و گرم شدن تدریجی زمین برگزار می‌شود. هدف اصلی این مراسم شکر گزاری و بخشش است. همکاری و همنوایی تمامی مردم اهالی روستا در روند برگزاری این مراسم نیز کاملا مشهود می‌باشد.
برخی از کارشناسان معتقدند تاریخ زایش و خاستگاه رویش این جشن به همان دوران حدود سه تا چهار هزار سال پیش از میلاد مسیح در منطقه زاگرس برمی گردد.
ر آن دوران زاگرس نشینان اغلب از راه پرورش دام و دامداری امرار معاش می‌کردند و با زغال و چوب نیمه سوخته که در باور مردم این منطقه به عنوان یک ضدعفونی کننده شناخته می‌شود، آغل و طویله احشام خود را گندزدایی و ضدعفونی می‌کردند که برافروختن آتش در این مراسم نمادی از آن دوران محسوب می‌شود.
این مراسم همچنین در مفاهیم متنوع و زیبایی که در دل خود نهفته دارد، دارای کارکردهای اجتماعی خاصی نیز است که می‌توان به طلب بخشش و حل اختلافات و کدورت‌ها از آن یاد کرد.
در واقع یکی از چهره‌های زیبای این آیین، فرهنگ زیبای بخشش و گذشت است به این صورت که در این روز هر کسی که اختلافی یا درگیری قومی، طایفه ای یا غیره داشته باشد و بر سر این اختلاف با هم قهر باشند، در طول زمان برگزاری این جشن دل‌ها را از هم پاک می‌کنند و با مراجعه به منزل یکدیگر از همدیگر طلب حلالیت، بخشش کرده و آشتی می‌کنند.
آئین کهن بیلن دانا
آئین کهن بیلن دانا
آئین کهن بیلن دانا
آئین کهن بیلن دانا

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]