آرامگاه اخوت

آرامگاه اخوت

بنا یاد بودی است که در دوآب راستوپی و در حاشیه جاده سوادکوه ساخته شده و یاد آور کشته شدن عده‌ای از کارگران راه آهن سوادکوه می‌باشد. محوطه بنای یاد بود با دیوار سیمانی روکش دار محصور شده و در ضلع شرقی محوطه یک میل سیمانی بنا گردیده که بر روی آن یک سنگ تیره رنگ نصب شده. این آرامگاه در محور سوادکوه و حد فاصل دوآب و پل سفید قرار دارد . راه آهن شمال در فواصل 1306 – 1319 احداث شده است و به هنگام احداث تونل شماره 6 در ناحیه دوآب عده ای از کارگران صدیق راه آهن جان سپردند و در این مکان مدفون شدند . برج یادبودی به احترام آنان توسط لونچر مهندس آلمانی راه آهن ساخته گردید و متن آن بدین شرح است . آرامگاه اخوت ... کارگران و مستخدمین راه آهن دولت ایران قسمت دوآب " یادگار ابدی به کارگران صدیق از طرف لونچر"
آرامگاه اخوت

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]