ساختمانی که هم رنگ اطرافش می‌شود

ساختمانی که هم رنگ اطرافش می‌شود

ساختمان شیشه ای ساخته شده به عنوان نمایشگاه استفاده می‌شود و بنای اصلی آن دارای دو طبقه می‌باشد. ساختمان Palaon در منطقه تپه ای که اطراف آن را چمن زار فرا گرفته قرار دارد. از این ساختمان به عنوان نمایشگاه استفاده می‌شود و بنای اصلی آن دارای دو طبقه است. طراحی نمای ساختمان به گونه است که در طبیعت اطرافش استتار می‌شود. دلیل آن هم استفاده از شیشه‌های فراوان در نمای خارجی ساختمان است که همانند آیینه عمل کرده و تصویر درختان، جنگل و علفزار اطراف را در خود منعکس می‌سازد، انگار که بدنه ساختمان پوشیده از علفزار است. در اینجا تصاویری از این ساختمان بی نظیر را می‌بینید.
ساختمانی که هم رنگ اطرافش می‌شود
ساختمانی که هم رنگ اطرافش می‌شود
ساختمانی که هم رنگ اطرافش می‌شود
ساختمانی که هم رنگ اطرافش می‌شود
ساختمانی که هم رنگ اطرافش می‌شود

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]