چَرخ‌ریسَک 🐥🐥🐥🐥

چَرخ‌ریسَک 🐥🐥🐥🐥

چَرخ‌ریسَک‌ها پرندگانی هستند ریزجثه و ظریف به وزن تقریبی یازده گرم، درخت‌زی، بالارو، شاد، زیبا و فوق العاده فعال و پرجنب‌وجوش است و صدای بسیار زیبایی دارد. بال هایش کوتاه و قلبش بزرگ و قوی است. از حشرات تغذیه می‌کند؛ طعمه را میان پنجه‌های پا گرفته، با فشار آوردن روی شاخه له کرده و می‌خورد. در میان پرندگان نغمه خوان از همه پرانرژی‌تر و در مقابل گرسنگی از همه کم طاقت‌تر است، بطوریکه بیش از ۲۴ ساعت نمیتواند گرسنه بماند؛ از این رو تلفات این پرنده در فصل زمستان قابل ملاحظه است.
زیستگاه:جنگل‌های مختلط، باغ‌ها و پرچین‌ها . در سوراخ درختان، دیوارها و آبروها و امثال آن لانه می‌سازد . از هر سوراخی برای آشیانه گزینی بهره می‌گیرد. اگر شما آشیانه‌ای به شکل جعبه روی درخت نصب کنید، برای انتخاب آن به عنوان آشیانه تمایل نشان می‌دهد.
معمولا در اکثر باغها و بوستانهای نیمه شمالی و شمال غرب کشور و شهر تهران قابل رویت است.
چَرخ‌ریسَک 🐥🐥🐥🐥
چَرخ‌ریسَک 🐥🐥🐥🐥

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]