سوغاتی‌های تهران (1)

سوغاتی‌های تهران (1)

سیب دماوند
اگر تابستان گذارتان به دماوند خورد حیف است بدون خرید چند کیلو سیب دماوند را ترک کنید. سیب‌های تولیدی این فصل با نام‌های شفیع آباد، گلاب، عایق الماسی، کهنز و قندک شناخته می‌شوند که مطمئن هستیم اولین بار است که این اسامی را می‌شنوید. در فصل پاییز هم سیب دماوند انواع مختلفی دارد که شامل سیب شمیرانی، گلشاهی، عباسی مشهد، دریان و اخلمد خراسان است. در بین این فهرست احتمالا سیب گلاب آشناترین نوع سیبی است که با آن روبرو شده اید.
اما دماوند تنها به سیب ختم نمی‌شود بلکه گردو و عسل دماوند نیز برای کسانی که به این منطقه آشنایی بیشتری دارند بسیار معروف است. اگر از سیب دماوند می‌گذرید توصیه می‌کنیم از گردو و عسل آن نگذرید که کیفیت بسیار بالایی دارد.
سوغاتی‌های تهران  (1)
سوغاتی‌های تهران  (1)

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]