میدان استقلال کیف

میدان استقلال کیف

میدان استقلال یکی از دیدنیهای کیف اکراین است. نخستین ساختمانها در کیف در خیابان خرشاتیک در پایان قرن هجدهم ساخته شده اند که از برترین دیدنیهای اکراین هستند.
بین سالهای 1980- 1970 با ساخته شدن ساختمانهای 3 طبقه مسکونی و تجاری، بانکها و ادارات دولتی، خرشاتیک به خیابان اصلی شهر کیف تبدیل شد. بلافاصله پس از انقلاب کشور اکراین و استقلال آن، میدان اصلی این شهر از انقلاب کبیر به میدان استقلال تغییر نام داده شد. این میدان یکی از برترین جاذبه‌های اوکراین و جاذبه‌های گردشگری کیف به شمار میرود.
میدان استقلال کیف
میدان استقلال کیف

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]