شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه

کوچه‌های آشتی کنان
به کوچه‌های تنگ و باریک بافت قدیم شهر یزد که معمولا دو نفر به دشواری از آن می‌گذرند، کوچه آشتی کنان می‌گویند!

شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه
شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه
شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه
شبکه اجتماعی گردشگری تیشینه

علیرضا سالاری

علیرضا سالاری جمعه 6 شهریور 94 - 11:27

چرا آشتی کنان؟

آدینه منفرد

آدینه منفرد شنبه 7 شهریور 94 - 11:12

روایتی است دو نفر که با هم قهر بودند هنگام گذر از این کوچه به هم خورده و نتوانستند بگذرند که این امر باعث رو در رو شدن هم و آشتی آنها گردید .

مطالب بیشتر
[username]

[username] [shamsidatetime]

[postbody]